Kruispunt van veroveraars

Het eind van Kreta als een vrije staat kwam in 68 v.Chr. toen de Romeinse consul Quintus Metellus het eiland bij Falassarna binnenviel en bezette. Al snel werd Kydonia bezet maar werd door de Romeinen als een onafhankelijke stad erkend waardoor de stad bloeide tijdens de Romeinse bezetting (68 v.Chr. - 324). De Romeinse vrede en het begin van het Christendom werd gevolgd door het Byzantijnse Rijk. Kydonia bleef een belangrijke rol spelen onder de steden van het eiland zoals blijkt uit de bouw van de grote vroeg-christelijke basiliek in Kasteli, Chania. In 823 werd Kreta bezet door de Saraceense Arabieren - van hen zijn in dit gebied weinig zaken terug gevonden (een paar plaatsnamen daargelaten) - en werd in 961 bevrijd door keizer Nikiforos Fokas. Kydonia bleef een belangrijke stad en een militair fort, maar onder de nieuwe naam Chania. De Byzantijnse periode duurde tot 1204, toen Kreta in de handen van de Venetianen viel, nadat deze de zich inmiddels gevestigde Genuezen hadden verjaagd. In 1252 koloniseerden zij de streek Chania en verstevigden zo hun aanwezigheid. Ondanks de voortdurende opstanden van de Kretenzers, bleven de Venetianen tot 1645 en lieten onuitwisbaar hun stempel achter op de beschaving van het eiland. In 1645 kwam -eerst Chania- maar al snel het gehele eiland in handen van de Ottomaanse Turken en zo begon een van de zwartste bladzijden uit de geschiedenis, met ontelbare opstanden en slachtpartijen. In het decennium 1830 - 1840 kwam Kreta onder de Egyptenaren, terwijl in 1851 het Ottomaanse bestuur van Kreta door de Turken naar Chania werd overgeplaatst.

Van 1898 - 1907 namen de Grote Machten de controle over op Kreta - in Chania de Italianen, in Souda de Duitsers en in Kissamos de Oostenrijkers - en zij stelden Georgios, prins van Griekenland, aan als gouverneur van de Onafhankelijke Kretenzer Staat. De eerste regering van het eiland werd gekozen met als zetel Chania. In 1910 werd Eleftherios Venizelos, reeds lid van de eerste Kretenzer regering, gekozen tot minister-president van Griekenland en op 1 december 1913 vond de vereniging van Kreta met Griekenland plaats. Het eiland bleef onbezet tot 20 mei 1941, toen de legendarische Slag om Kreta tegen de soldaten van het Derde Rijk begon. Tegen een enorm luchtbombardement konden Chania en de luchthaven van Maleme niet lang stand houden. Binnen 10 dagen kwam, ondanks het heroische verzet van de eilandbewoners, geallieerden en het Griekse leger, het eiland onder Duitse bezetting, welke duurde tot 1945 en er werd een hoge prijs betaald voor de strijd om de vrede.

De mythe en de glorieuze geschiedenis van de antieke tijd draagt bij aan het bestaan van Kreta; de eeuwen die volgden met de verschillende bezetters en veldslagen om de vrijheid droegen bij aan de vorming van het eiland's karakter.

Ongeveer een halve eeuw heeft Kreta nu van de vrijheid kunnen genieten, ongestoord door bezetters, trots dat de vele aanvallers die via de Middellandse Zee hen gepasseerd hebben, het eiland wel hebben geraakt, maar het nooit hebben kunnen onderwerpen.

Want, het lichaam mag misschien gevangen en vaak bezweken zijn, de Kretenzer ziel is altijd vrij gebleven.