Xenios Zeus sterft nooit

Ooit deed het gerucht de ronde dat de grote Zeus, heer en meester van het oude Griekse Pantheon, geboren in de Dikti grot, en grootgebracht op de Idi berg, was overleden en begraven op zijn geboorte-eiland, Kreta. Trouw aan Zeus, wijdde de dichter uit de Helleense periode, Kalimahos uit Alexandria, een lofzang aan hem, waarin hij sterk het naar zijn mening onaanvaardbare verhaal betwist: "Oh vader..... De Kretenzers zijn altijd al leugenaars geweest.

Maar waarom moesten zij zo ver, tot in het graf gaan, Oh koning, om u te begraven. Maar u bent niet gestorven, u bent onsterfelijk."

En de Kretenzers logen inderdaad. Zij hadden echter hun redenen om hun grote god dood te willen, redenen die niemand anders kon begrijpen.

Een god, die de verpersoonlijking van de natuur is, is een god die elk jaar sterft maar in elke lente opnieuw en sterker nog geboren wordt..... Zo ook Zeus, geboren en getogen op Kreta, sterft en staat weer op, leeft en heerst. Het is vanzelfsprekend dat de mens die in harmonie is met de natuur en leeft volgens haar tempo niet anders kan dan haar respecteren, van haar houden en al wat zij biedt accepteren. Op deze manier wordt Zeus van Kreta Xenios, beschermer van bezoekers, die zijn gastvrijheid overvloedig aanbiedt aan elke vreemdeling die zijn heilige land met een bezoek vereert.

Twee andere belangrijke aspecten die overheersen in het karakter van elke Kretenzer zijn:

deugd en eer, terwijl de hierarchie van ethische waarden zeer hoog gehouden wordt door vriendschapsbanden, die bijna zo belangrijk zijn als de familieband.

De Kretenzer ziel bereikt vaak het punt van overdrijving bij hun dapperheid en passie voor vrijheid, moed, kracht, liefde voor hun land en natuur en zelfs in hun gastvrijheid tegenover vreemdelingen.

We nodigen u van harte uit in Chania en bieden u dit geschenk dat heden ten dage steeds zeldzamer wordt. Meng u tussen het volk, ga bij ze aan tafel zitten, luister naar hun verhalen en de geheimen die ze met u willen delen. Wordt bekend met hun overdrijving en hun moralen. Accepteer deze Kretenzer gastvrijheid, of het nu wordt aangeboden in de vorm van een snelle slok raki of een glas wijn met wat geitevlees of zelfs een overdadige maaltijd in een armoedige en kleine woning. De bewoners van Chania zullen u omringen met hun liefde, alles wat ze hebben met u delen en maken dat u zich hier thuis voelt. Het is noch een pretentieuze manier om op te scheppen noch een kwestie van gewoonte of eer; het is eenvoudigweg een manier van leven en een uiting van hun ziel. Niets behoort toe aan de Kretenzer. Zijn thuis is het gehele Kretenzer land zonder grenzen. Met plezier en trots erkent hij dat ook hijzelf slechts een eregast is op het paleis van zijn gulle vader, Xenios Zeus, geboren op Kreta.