Bewaker van geschiedenis

In een van de vele mooie middeleeuwse monumenten van de stad Chania, de indrukwekkende kerk van het Fransiscaner monniken-klooster (16e eeuw) huist het Archeologisch Museum van Chania, met een verzameling vondsten uit verscheidene plaatsen van het district.

Vondsten uit de Minoische nederzetting van Chania, waaronder de voorbeelden van het eerste schrift, Linear A en Linear B, op klei-tabletten en op delen van kruiken, en de aardewerk-zegel, beter bekend als "het werk van de meester" zijn pronkstukken. Prachtig zijn ook de beschilderde laat- Minoische aardewerken urnen en tientallen kruiken; terwijl een kompas uit het laat-Minoische graf van Aptera met de prachtige afbeelding van een gitarist ook ontzag inboezemt. De tentoonstelling van vondsten uit ca. 1.000 v. Chr. waaronder de groep heilige stieren van Tsisikiana, de Helleense en Romeinse beelden uit belangrijke archeologische plaatsen in het district en de drie mosaiekvloeren uit de Romeinse tijd met afbeeldingen uit de mythologie, trekt de aandacht van elke bezoeker. En als laatste, maar even opmerkelijk is de verzameling Helleense en Romeinse gouden juwelen gevonden in graven welke werden ontdekt in de stad Chania en bij heiligdommen in de omgeving.

In een andere Venetiaanse kerk, de kerk San Salvatore van de Fransiscaner monniken (15e - 17e eeuw) huist de noemenswaardige Byzantijnse en laat-Byzantijnse Collectie van Chania. Het is de trotse bezitter van vondsten uit het gehele district zoals architectonische sculpturen, inscripties, fresco's, ikonen, munten, juwelen en keramiek. In het fort Firka, bevindt zich het Maritiem Museum van Chania met voorwerpen verwant aan de nautische geschiedenis en de zee, zoals zeekaarten, gravures, nautische instrumenten, scheepsmodellen en een grote collectie schelpen, terwijl een groot gedeelte van het museum in beslag wordt genomen door voorwerpen uit de Slag om Kreta. Wat verder, in hetzelfde fort, is de Folklore Collectie van de Historische, Folkloreen Archeologische Societeit van Kreta, met een groot aantal voorwerpen uit het plattelandsen stadsleven van Kreta en een grote Kretenzer bibliotheek.

Het Oorlogsmuseum van Chania bevindt zich in de Italiaanse Barakken, ooit gebouwd door de Italiaanse architekt Macuzo (1870), naast het Gemeentepark. Het is een dependance van het Oorlogsmuseum in Athene.

Het Historisch Archief van Kreta werd gesticht in 1932 en bevindt zich in I. Sfakianakistraat 20. De bibliotheek bevat meer dan 6.500 boeken en belangrijke documenten van de Kretenzer opstand uit 1821, archieven van de Kretenzer Staat en van burgers. Het is een van de rijkste collecties, de tweede na de Algemene Archieven van de Staat en heeft tevens een kleine verzameling folklorisch en historisch materiaal.

De Openbare Kunst Galerij in het begin van de Chalidonstraat, bezit een deel van de kunstverzameling in de loop der jaren vergaard door de gemeente Chania. Het is een museum dat zich inzet voor de bescherming en het behoud van cultuur op een zo breed mogelijk vlak. Het huis van Venizelos in Halepa, is het huis waar Eleftherios Venizelos het grootste gedeelte van zijn leven heeft gewoond. Het is publiek toegankelijk en functioneert als een museum met huisraad en persoonlijke zaken van dit grote staatshoofd.