Οι περιοχές NATURA στα Χανιά
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha)
GR4340001 ΤΚΣ ΗΜΕΡΗ & ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - ΤΙΓΑΝΙ & ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ - ΒΙΓΛΙΑ 5781,30
GR4340002 ΤΚΣ ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 271,79
GR4340003 ΤΚΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ 8753,27
GR4340004 ΤΚΣ ΕΛΟΣ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΣΑΣΑΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 7351,92
GR4340005 ΤΚΣ ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ - ΒΑΡΔΙΑ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΙΣΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΝΥΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 3039,84
GR4340006 ΤΚΣ ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑΣ 1211,58
GR4340007 ΤΚΣ ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ 497,73
GR4340008 ΤΚΣ ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 53363,68
GR4340010 ΤΚΣ ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΙΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ 4430,51
GR4340011 ΤΚΣ ΦΡΕ - ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ - ΝΙΠΟΣ 1217,60
GR4340012 ΤΚΣ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 14022,51
GR4340013 ΤΚΣ ΝΗΣΟΙ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ 6290,59
GR4340014 ΖΕΠ ΕΘΝIΚΟΣ ΔΡYΜΟΣ ΣΑΜΑΡIΑΣ - ΦΑΡΑΓΓI ΤΡYΠIΤΗΣ - ΨIΛΑΦI - ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ 13949,00
GR4340015 ΤΚΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΡΙΟΣ 2202,49
GR4340016 ΖΕΠ ΜΕΤΕΡIΖIΑ ΑΓIΟΣ ΔIΚΑIΟΣ - ΤΣΟΥΝΑΡΑ - ΒIΤΣIΛIΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 6874,00
GR4340017 ΖΕΠ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑI ΑΓΡIΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤIΚΟΝΗΣI 2806,00
GR4340018 ΖΕΠ 0 ΝΗΣIΔΑ ΑΓIΟI ΘΕΟΔΩΡΟI 81,00
GR4340019 ΖΕΠ ΦΑΡΑΓΓI ΚΑΛΛIΚΡΑΤΗ - ΑΡΓΟYΛIΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓI - ΟΡΟΠΕΔIΟ ΜΑΝIΚΑ 4209,00
GR4340020 ΖΕΠ ΛIΜΝΗ ΑΓIΑΣ (ΧΑΝIΑ) 67,00
GR4340021 ΖΕΠ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ 2920,00
GR4340022 ΖΕΠ ΛIΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΚΑI ΕΚΒΟΛΗ ΑΛΜYΡΟΥ 200,00
GR4340023 ΖΕΠ ΝΟΤIΟΔYΤIΚΗ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑI ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ 1564,0

Αρχή

Εξερευνήστε

Τουρισμός

Κρητική Διατροφή

Εκδηλώσεις

Διαμονή

Χρήσιμα